HU
Partnervizsgálat
Üzletfelek, üzleti partnerek, versenytársak megbízhatósági, hitelességi illetve hitelképességi háttérellenőrzése. A szolgáltatás kiemelten az alábbiak megállapítására fókuszál:
 • Teljes vezetői és tulajdonosi struktúra
 • Társasági, üzleti érdekeltségek struktúrája, összefonódások
 • Üzleti kapcsolatrendszer, partnerek
 • Tevékenységre, működésre vonatkozó (háttér) információk
 • Céghírnév, előélet, sajtóinformációk (kompromittáltság)
 • Valós pénzügyi helyzet (eredményesség, mérleg)
 • Valós vagyoni helyzet (tőkeerő, stabilitás, ingó- és ingatlanvagyon)
 • Hitelképesség (fizetési morál, finanszírozhatóság, követelés-érvényesíthetőség)

Humánellenőrzés, vetting
Munkatársak, együttműködő személyek megbízhatósági, hitelességi illetve hitelképességi háttérellenőrzése. A szolgáltatás kiemelten az alábbiak ellenőrzésére és megállapítására fókuszál:
 • személyazonosság
 • személyes adatok valósága (név, lakcím, tartózkodási hely)
 • személyes vagyon (ingó- és ingatlanvagyon, tulajdonrészek, terhelések-adósságok, jövedelem)
 • üzleti érdekeltségek (közvetlen és közvetett cégrészesedés)
 • képzettség, végzettség
 • szakmai tevékenység (munkahelyek, iparág, szakterület)
 • hírnév, megítélés, kompromittáltság
 • hitelképesség (fizetési morál, követelés-érvényesíthetőség)
 • az életvitelre és a családra vonatkozó háttér információk (életkörülmények, lakókörnyezet, családi kapcsolatok)