HU
Nehezen behajtható kinnlevőségek, elismert és késedelmes követelések szakszerű és hatékony rendezése. A szolgáltatás kiemelten az alábbi tevékenységeket öleli fel:
  • Az adósság körülményeinek és a vonatkozó dokumentumok kiértékelése
  • A követelés anyagi és jogi érvényesíthetőségének felmérése
  • Az adósság fedezeti körébe bevonható vagyonelemek feltérképezése
  • Az adósság rendezésének lehetséges módjainak felvázolása
  • Az adós felkeresése/felkutatása, a szükséges egyeztetések lebonyolítása
  • Az adósság behajtásra irányuló konkrét intézkedések megtétele
  • A behajthatatlanság megállapítása esetén, jogi utak meghatározása, hatósági eljárások kezdeményezése